کدتقلب بازیها,ترینر,ps1,2,3 -pc-x360

رمز بازیهاوترينر

رمز بازی کالاف دیوتی

COD

  توضيحات

 Ctrl+L

 شکست ناپذيری 

Ctrl+Shift+N 

 ماموريت بعدی 

Shift+X 

 محل انتخاب تکاور در زير نشان گر 

 Shift+V

رد يابی کاربر  

Ctrl+Shift+X 

نابودی همه چيز  

 Ctrl+I

 نامريی بودن 

Shift+Ctrl+E 

 ويرايش گر ماموريت 

Shift+F1 

انتخاب تصوير باب 

Ctrl+F9 

ديدن اشکال زدايی خروجی  

F9 

نشان دادن ناحيه اطلاعات  

+ نوشته شده در  جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 8:55  توسط محمد  |